𝙕𝙚𝙚𝙩 𝙜𝙚𝙚𝙧 ğ™«Ã«ğ™§ğ™™ğ™žğ™œ 𝙫𝙚𝙪𝙧 ğ™¯ğ™¤ğ™¤ğ™£ğ™™ğ™žğ™œ?

P